+36 22/511-150 levelek@albageotrade.hu
Központi közműnyilvántartói feladatok
 • A Közép-dunántúli régióban több település részére digitális közmű-alaptérkép és digitális közműtérkép elkészítése, változásvezetése, adatszolgáltatási feladatok ellátása
 • Vagyonkataszterhez kapcsolódó korszerű téradatbázisok létrehozása, kezelése különféle területek, objektumok geodéziai felmérése, digitális állományok előállítása (útburkolatok, faállomány, zöld területek, parkolási zónák, temetők, zárt csapadék csatorna elvezető rendszer, nyílt vízfolyások, vasúti átjárók, hidak, stb.), kapcsolt relációs adatbázis létrehozása
Közmű szolgáltatók térképeinek készítése, karbantartása
 • Digitális szakági helyszínrajzok előállítása, és változásvezetése különféle közműszolgáltatók számára (elektromos, távhő, telefon, kábel TV, víz, szennyvízcsatorna) több ezer km hosszban, illetve kiegészítő alfanumerikus adatbázisok létrehozása
 • Áramszolgáltatók szolgáltatási területein több régióban minősített geodéziai feladatok ellátása (új hálózatok felmérése, vezetékjogi munkarészek készítése, szakági térképek készítése és változásvezetése)
Állami földmérési alaptérkép készítés
 • A Nemzeti Kataszteri Program keretében az ország több megyéjének településein és nagyobb városokban digitális állami földmérési alaptérkép előállítása újfelméréssel és digitális átalakítással
Ingatlanfejlesztés ipari parkokban, lakóparkokban és szabadidős területeken, infrastrukturális beruházások lebonyolítása
 • Településrendezési tervhez közmű-elrendezési terv készítése
 • Települési rendezési tervek alátámasztó munkarészeinek elkészítése
 • Kulturális és történelmi emlékvölgy projektkoncepció és projektfejlesztési terv készítése
 • Közép-dunántúli régióban, kistérségi kerékpárút-hálózat fejlesztési koncepció elkészítése
 • Közép-dunántúli régióban, belterületi útépítés, közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelezés műszaki ellenőrzése
 • Közép-dunántúli régióban, felszíni vízelvezetés, közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki ellenőri feladatok ellátása
 • Dél-dunántúli régióban városi vízbázis és vízhálózat bővítés, lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása
Ingatlan-nyilvántartási célú geodéziai feladatok
 • Vonalas létesítmények terület előkészítéséhez kapcsolódó geodéziai feladatok végzése az ország egész területén
 • Gyorsforgalmi utak, főutak és vasútvonalak összesen 12 szakaszára végleges tulajdonrendezéshez kapcsolódó geodéziai feladatok (megvalósulási térkép, kezelői lehatárolási és összevonási terv készítés, telekalakítás) ellátása.
 • Áram- és gázszolgáltatók, olajtermelők tulajdonában lévő hálózatok – ingatlan-nyilvántartásba még be nem jegyzett – vezetékjogának, bányaszolgalmi jogának bejegyzéséhez szükséges geodéziai munkák végzése
 • Több, mint 1000 kiinduló földrészlet esetében földmérési feladatok ellátása a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetési programban.
 • Regionális szennyvízelvezető rendszer megvalósulási térkép készítése
Mérnök-geodéziai feladatok
 • Közép-dunántúli és közép-magyarországi régióban vasúti vonalszakasz pálya, műtárgy és felsővezeték építési munkái, valamint a kapcsolódó biztosítóberendezési, távközlési, kábel-kiváltási munkák tervezése és elvégzése projekthez kapcsolódóan geodéziai feladatok végzése
 • Autópályák építése kapcsán geodéziai feladatok ellátása – alappont-hálózat létesítése, kitűzések, földtömeg-számítások, megvalósulási munkarészek elkészítése, kisajátítási, szolgalmi munkarészek elkészítése.
 • Szennyvízcsatornázás kivitelezése, megvalósulási térkép készítésével kapcsolatos geodéziai feladatok ellátása
 • Vasútvonalak, gyorsforgalmi és közutak, távközlési infrastruktúra létesítéséhez, rekonstrukciójához kapcsolódóan tervezési alaptérkép készítése
Infrastrukturális közműberuházások tervezése
 • Közép-dunántúli régióban szennyvíz-elvezetési agglomerációk teljes körű szennyvízcsatornázásának megvalósításával kapcsolatos engedélyezési és ajánlati műszaki tervezési feladatainak ellátása a tervezői konzorcium vezetőjeként
 • Az ország egész területén szennyvízcsatornázáshoz kapcsolódó tervezési és geodéziai feladatok ellátása, valamint szennyvíztisztító telepek vízjogi létesítési engedélyezési tervének elkészítése
 • Dél-dunántúli régióban, sérülékeny vízbázisok védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése generáltervezői és geodéziai feladatok ellátása
Környezetvédelmi beruházások tervezése
 • Regionális hulladéklerakó telephely engedélyezési tervdokumentáció készítése
 • Közműberuházásokkal összefüggő rekultivációs tervek készítése.
 • Közép-dunántúli regionális hulladéklerakó telephely felmérése és digitális térmodell előállítása kapacitás meghatározás céljából

Kapcsolat

8000 Székesfehérvár, Óvoda utca 2. Tel.: +36 22/511-150

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 60. Tel.: +36 30/797-3780

4026 Debrecen, Bethlen utca 1-3. Tel.: +36 30/318-1933